Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 december 2019

‘Geschiedenis schrijven met vrouwenquotum’

Op 3 december stemde de Tweede Kamer in met een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Dit na het duidelijke advies hierover van de Sociaal Economische Raad (SER). Volgens de SER moeten Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in de toekomst voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan.

Raadslid Wieke Paulusma uit Groningen, tevens ons bestuurslid, diende twee jaar geleden al een motie in op het congres waarin ze D66 tot hetzelfde opriep. Mede op basis daarvan kwam de partij en de Tweede Kamerfractie in beweging en pleitte voor een tijdelijk quotum.

D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven: “Dat dit advies van werknemers én werkgevers komt, laat zien dat er breed maatschappelijke draagvlak is voor het quotum. De werkgevers hebben daarmee ook echt hun nek uitgestoken. Hiermee schrijven we geschiedenis en zetten we een belangrijke stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven.”

Ingrid, waarom is het quotum eigenlijk nodig?

“Dat het quotum nodig is, blijkt uit de voortdurende teleurstellende cijfers. Dit jaar constateerde de ‘Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019’ dat zes jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer meer dan 90% van de bedrijven er niet in is geslaagd een evenwichtige verdeling van de zetels te bereiken in de Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen. En meer dan 90% legt daarover geen of onvoldoende verantwoording af. Wat mij betreft boeken we te weinig vooruitgang en is een quotum dan ook echt nodig. Met die maatregel wil ik ook regelen dat er meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven komen. Jonge vrouwen krijgen hierdoor meer gelijke kansen. Op die manier benutten we ieders talent. Overigens sluiten we met het quotum straks weer aan bij veel andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Noorwegen, Spanje en Frankrijk.”

Wanneer gaan we er in de praktijk iets van merken?

“Het kabinet gaat nu snel aan de slag met de uitvoering van het SER-advies. We zullen met wetgeving komen, waarin het quotum wordt vastgelegd. Het zal gaan om een ingroeiquotum van minimaal 30% vrouwen in de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Als sanctie voor het niet naleven van het quotum zal worden gewerkt met een nietigverklaring van een benoeming en dus een lege stoel. Verder zal de top 5.000 van bedrijven worden verplicht zelf een ambitieus streefcijfer op te stellen en daarop te sturen.”

Het is iets tijdelijks, wat verwacht je dat het brengt?

“Het is op de eerste plaats natuurlijk ontzettend jammer dat het tot een quotum heeft moeten komen. Maar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het bedrijfsleven moet het nieuwe normaal worden. Alle jongeren hebben recht op het perspectief om de top te kunnen bereiken. Deze maatregel is dan ook een belangrijk signaal aan alle meisjes én jongens. Zolang als dat niet via de normale route kan, zullen we het helaas met een quotum moeten doen.”

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap